با هم کمک کنیم

با هم کمک کنیم

  • بنیاد اجتماعی باهم می خواهد دست های مان را به هم بدهیم و با هم، جامعه مان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. بنیاد باهم می داند که دور نیست روزی که که با هم کارهای بزرگی انجام دهیم و گره هایی را باز کنیم. ما با هم دست های مان را سبز می کنیم و مراقب اطرافمان هستیم تا زیبا، سالم، پر از خیر و نیکی شود. ما باهم خسته نمی شویم و شروع به حرکت می کنیم، حرکت همین الان شروع شده است.

حوزه مسئولیت های اجتماعی برسا در حال حاضر در حال تلاش برای ثبت بنیاد اجتماعی همراه مردم”با هم” است. با هم در حال رویش است آن هم در آستانه فصل بهار، بهار امسال با هم کارهای بزرگی را در پیش داریم. با ما باشید