ثبت ایده های با هم

کمپین هم لقمه

شما به دوستان تان، عزیزان تان، خانواده تان چه هدیه ای می دهید؟ سکه؟ لباس؟ کتاب؟ لوازم آرایش؟ بدلیجات؟

تا حالا شده به کسی نان هدیه بدهید؟

هستند کسانی در حاشیه شهرمان که نان برای شان بهترین هدیه است.

طرح سفره های پر برکت

خرید تنور نانوایی های حاشیه شهر مشهد برای خانواده های بی بضاعت