تماس با ما

فرم ارتباط با باهم    باهم هستیم، با ما تماس بگیرید

    در صورت تمایل به همکاری با بنیاد اجتماعی همراه مردم می توانید پیام خود را به این آدرس  info@bahabfoundation.com  ارسال کنید و یا با این شماره تلفن تماس بگیرید. 

    شماره تماس: ۰۵۱۱۳۱۶۳۴۶۱۸