باهم اهدا
02-04-2019

طرح عیدانه

بیایید باهم برای کودکان سرزمین مان لبخند بسازیم. کمپین باهم برای لبخند آخرین خبر در نظر دارد با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) عیدی امسال تعدادی از کودکان بی سرپرست ایران را تهیه کند. برای تهیه لباس عید هر کودک به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیازمندیم، شما می توانید با هر مبلغی که در توان تان است برای ساختن لبخند […]
27-11-2018

کمپین هم لقمه

شما به دوستان تان، عزیزان تان، خانواده تان چه هدیه ای می دهید؟ سکه؟ لباس؟ کتاب؟ لوازم آرایش؟ بدلیجات؟ تا حالا شده به کسی نان هدیه بدهید؟ عیدی در راه است، هر عیدی عیدانه ای دارد. گاهی تامین نیازهای اولیه بهترین عیدی است. هستند کسانی در حاشیه شهرمان که نان برای شان بهترین هدیه است. کسانی را می شناسیم که […]
26-11-2018

کمپین کیف مهربانی

کمپین کیف مهربانی  
26-11-2018

کمپین باهم اهدا

تا حالا فکر کردید می توانید در حالی که روی زمین نیستید در جسم دیگری زندگی کنید. می توانید اجازه دهید قلبتان بتپد، چشم های تان ببینند، اعضای بدن تان باشند و زندگی کنند، در حالی که شما نیستید.