باهم درمان
26-11-2018

کمپین باهم لبخند

بیایید باهم برای کودکان سرزمین مان لبخند بسازیم. آخرین خبر در نظر دارد با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) عیدی امسال تعدادی از کودکان بی سرپرست ایران را تهیه کند. برای تهیه لباس عید هر کودک به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیازمندیم، شما می توانید با هر مبلغی که در توان تان است برای ساختن لبخند کمک کنید. سهم شما […]
26-11-2018

کمپین کیف مهربانی

کمپین کیف مهربانی