بنیاد خیریه باهم
27-11-2018

کمپین هم لقمه

شما به دوستان تان، عزیزان تان، خانواده تان چه هدیه ای می دهید؟ سکه؟ لباس؟ کتاب؟ لوازم آرایش؟ بدلیجات؟ تا حالا شده به کسی نان هدیه بدهید؟ عیدی در راه است، هر عیدی عیدانه ای دارد. گاهی تامین نیازهای اولیه بهترین عیدی است. هستند کسانی در حاشیه شهرمان که نان برای شان بهترین هدیه است. کسانی را می شناسیم که […]
26-11-2018

کمپین کیف مهربانی

کمپین کیف مهربانی