طرح عیدانه
02-04-2019

طرح عیدانه

بیایید باهم برای کودکان سرزمین مان لبخند بسازیم. کمپین باهم برای لبخند آخرین خبر در نظر دارد با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) عیدی امسال تعدادی از کودکان بی سرپرست ایران را تهیه کند. برای تهیه لباس عید هر کودک به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیازمندیم، شما می توانید با هر مبلغی که در توان تان است برای ساختن لبخند […]